دسترسی سریع
يکشنبه ٠٢ آبان ١٤٠٠

 

 

پیام مدیر گروه سلامت خانواده

بهداشت باروری ( Reproductive Health ) به معني کلیه اقدامات لازم در سطح پیشگیری و تشخیص زودرس در مقاطع کلیدی زندگي مثل : دوران کودکی ، نوجوانی ، بلوغ، دوره بارداری ، یائسگی و از تولد تا مرگ را شامل می شود؛ به گونه ای که اين اقدامات نه تنها از بیماری پیشگیری می کند و آنها را به هنگام تشخیص داده، درمان می کند، بلکه اقدامات انجام شده در هر دوره باعث کاهش بار بیماریها در دوره های بعدي زندگي مي شود؛ به گونه ای كه در نهايت شاخص ميزان رضایت از زندگی را (به علت ايجاد سطح سلامت مناسب) افزایش می دهد .

تغيير شرايط اجتماعي ، منجر به تغييراتي در روابط و رفتار جنسي جامعه و بخصوص نوجوانان و جوانان شده است ،به گونه اي كه اين گروه نمي توانند بدرستي خود را از ابتلاء به بيماريهاي عفوني و حاملگي محافظت  نمايند ، بنابراين بارداري هاي رخ داده در اين گروه نيز مي تواند پرخطر باشد . رفتارهايي كه اين مشكلات را بوجود آورده است غالباً ارادي و قابل كنترل هستند و با ارائة يك مشاورة مناسب و ارائة خدمات استاندارد مراقبت دوران بارداري مي توان تا حدود زيادي از مخاطرات دوران بارداري پيشگيري نمود .

در بين شاخص هايي كه از آنها بعنوان شاخص هاي توسعه نام برده مي شود شاخص Maternal Mortality Rate ( MMR) مي باشد . اكثر عوامل تأثيرگذار بر اين شاخص داراي قابليت مداخله پذيري مي باشند  ، به گونه اي كه اين قابليت مي تواند به عنوان فرصتي براي مديران و سياستگزاران بهداشتي و درماني مد نظر قرار گيرد تا تصميماتي واقع گرايانه تر در خصوص سلامت مادران ارائه نمايند .

بهداشت مادر و كودك بعنوان يكي از نكات مورد تأكيد در مراقبت هاي اولية بهداشتي( Primary Health Care) ارائه كنندة شاخص هاي مهمي است كه از اين بين مي توان به شاخص هاي ذيل بعنوان شاخص هاي توسعه كه مي توانند نمايه اي از سلامت جامعه باشند اشاره نمود :

—        Neonatal Mortality Rate – NMR

—        Under 1yr Mortality Rate – U1MR

—        Under 5yr Mortality Rate – U5MR

پرداختن به عوامل تأثير گذار بر اين شاخص ها ، به مديران و سياستگزاران بهداشتي و درماني كمك خواهد نمود تا تصميماتي واقع گرايانه تر در خصوص سلامت جمعيت تحت پوشش ارائه نمايند .

تغذيه با شير مادر يکي از مباني بنيادي در رشد و نمو و سلامت کودکان مي باشد . ترويج تغذيه انحصاري با شير مادر در 6-4 ماه اول زندگي شيرخوار و تداوم  آن همراه با تغذيه تکميلي کافي تا 2 سالگي و پس از آن ، ميزان مرگ و مير ناشي از بيماريهاي اسهالي را کاهش خواهد داد . تأكيد بر آموزش مهارت هاي حمايتي و مشاوره اي تغذيه با شير مادر در برنامه آموزشي قبل و حين  خدمت تمامي کارکنان بهداشتي درماني که مراقبت مادران وکودکان را در دوره پري ناتال بعهده دارند نقش اساسي را در حفظ و تداوم تغذيه با شير مادر ايفا مي کند .

موضوع سلامتي و ارتباط آن با افزايش سالهاي زندگي دردنياي كنوني چالشهاي فراواني را بوجود آورده است . بهبود شرايط اقتصادي اجتماعي و تغذيه اي ، موفقيت در غلبه بر بيماريهاي عفوني ، سالم سازي محيط و مداخلات بهداشتي و پزشكي خصوصاً استفاده از آنتي بيوتيك هاي جديد و اعمال جراحي پيچيده موجب كاهش مرگ و مير كودكان و نوزادان در سطح جهان گشته است كه نتيجة اين تغييرات ، افزايش اميد به زندگي در بدو تولد و درآينده اي نه چندان دور ، افزايش درصد سالخوردگان به كل جمعيت خواهد بود . بديهي است اتخاذ سياستهاي كارآمد در برنامه ريزي درازمدت جهت سالمندان نيز سبب كاهش عوارض و پيامدهاي اقتصادي اجتماعي و بهداشتي ناشي از سالمندي مي گردد .

گروه كارشناسي سلامت خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با پشتكار و جديت و عنايت به آخرين دستورالعمل هاي موجود و با بهره گيري از توان عملياتي نيروهاي مياني و محيطي، با هدف خدمت گذاري به جمعیت تحت پوشش و دستیابی به اهداف عالیه وزارت متبوعه خدمات خویش را در قالب بسته های خدمتی تهيه نموده اند. اميد است با عملياتي نمودن اين مجموعه ها ، گامي جهت ارتقاء سلامت جامعه برداشته باشيم .

دكترقاسم روکی

مدير گروه سلامت خانواده