دسترسی سریع
سه شنبه ١٦ خرداد ١٤٠٢

واحد امور مالي:

1-آقاي ابوالفضل وحدتي (حسابدار مسئول)  

 

2-آقاي حمید بلند نظر (حسابدار)  .

 

3-آقاي قاسم یحیی آبادی (حسابدار) .

 

4-خانم الهام شکیب نیا (حسابدار)

 

5-آقاي حسن قدوسیی نیا  (كارپرداز)

 

6-آقاي  جواد ابیضی (كارپرداز)

7- قاسم محمدی  (حسابدار)

 

امتیازدهی