دسترسی سریع
پنج شنبه ١١ آذر ١٤٠٠

  نام ونام خانوادگی  :  محمد باقرزاده 

سمت :  مدیرپشتیبانی 

تلفن :     09151703715  


شرح وظایف

·         ثبت و توزیع نامه های وارده ، صادره ، کنترل و نظارت در بایگانی کلیه پرونده ها ، مدارک و... مربوط به قسمتها و حسن انجام کارهای کارکنان زیرمجموعه خود

·         مرخصی ، مأموریت و ... بر اساس دستورالعمل های مربوط بعد از تأیید رئیس اداره کاگزینی و رفاه کارکنان

·         حضور مرتب در محل کار ودریافت و تأیید اضافه کار مجموعه ها

·         انجام مكاتبات مربوط به حوزه مديريت پشتيباني

·         نظارت برانجام امور مالي ستاد و قراردادها

·         نظارت بر معاملات عمده دانشگاه و برگزاري مناقصات واحدهاي تابعه

·         نظارت برعملكرد اداره رفاه

·         نظارت بر عملكرد اداره تداركات و خريد متمركز

·         نظارت بر انجام کلیه خریدهایی که طبق دستورالعمل های صادره با رعایت آیین نامه ها و ضوابط است

·         تأیید اسناد خرید و تکمیل مدارک مربوط به تسلیم به مدیریت امور مالی

·          نظارت بر عملکرد اداره اموال ستاد و انبار مرکزی

·         نظارت بر عملكرد اداره خدمات و نقليه

·         انجام ساير امور محوله برحسب تشخيص و ارجاع مقام مافوق

 


نام ونام خانوادگی  : محمدحسن کاظمی

سمت :  مسئول رفاه وخدمات

تلفن :     09158714522

      شرح وظایف :

·       ·         حضور مرتب در محل کار و برنامه ریزی به منظور اجرای وظایف محوله.

·         نظارت کامل برنظافت روزانه ساختمانهای اداری،نمازخانه، درب و پنجره، کف اتاقها وسالن ها، شیشه ها، تجهیزات و اثاثیه.

·         آشنائی کافی با مقررات ایمنی و شیوه های پیشگیری خطرات ناشی از کار.

·         آشنائی کامل با نحوه پذیرائی و تشریفات مهمانداری.

·         توانائی سرپرستی کارگران خدماتی و ایجاد روحیه مشارکت و همکاری در آنها.

·         آشنائی کامل با دستگاههای نظافتی و توانائی کافی در انجام سرویسهای مورد نیاز آنها.

·         آشنائی کامل با مواد شوینده و ضد عفونی کننده و نحوه استفاده و کاربرد صحیح آنها.

·         نظارت بر جمع آوری و انتقال ضایعات و زباله ها و نخاله ها به محلهای تعیین شده.

·         پیگیری و اقدام در جهت دریافت تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای امور نظافتی و خدماتی.

·         دقت ومراقبت در بکارگیری و استفاده صحیح و متناسب از ابزار کار.

·         اطلاع از مشکلات، موانع کاری و نواقص مشاهده شده و سعی در بهبود آنها و گزارش  به مافوق.

·         رعایت اصولی ایمنی، حفاظتی و بهداشتی برای خود و دیگران در محیط کار.

·         نظارت برنقل وانتقال وسایل و لوازم واحدها 

·         نظارت برخدمات انجام شده توسط پیمانکاران و موسسات قرارداد دانشگاه

·         بازدید مستمر از تأسیسات و تجهیزات دانشگاه

·         کنترل و نظارت برحضور وغیاب و تأخیر ورود و خروج کارکنان خدمات

      برنامه ریزی ، هماهنگی ، پیگیری و ارائه خدمات رفاهی جهت کارمندان دانشگاه

  •   حضور مرتب در محل کار و برنامه ریزی به منظور اجرای وظایف محوله.
  •   کنترل و نظارت برحضور وغیاب و تأخیر ورود و خروج کارکنان خدمات
  •   برنامه ریزی و نظارت و اداره امور رفاهی و گردشگری کارکنان
  •  برنامه ریزی وتلاش به منظور توسعه و تربیت تسهیلات رفاهی کارکنان با هماهنگی مراجع زیربط و انعقاد قرارداد با مجموعه های ورزشی
  •  برنامه ریزی و نظارت بر انجام امور زیارتی ،سیاحتی همانند سفرهای تابستانی شمال
  •  ازتباط با ادارات رفاه سازمانها و دانشگاههای دیگر و برنامه ریزی جهت استفاده ازامکانات رفاهی آنان
  •  بیمه تکمیلی درمان : برنامه ریزی منظم ودقیق و کارشنای و مشاوره با کارشناسان مجرب بیمه جهت عقد قرارداد پس از استفاده     

           همکاران و خانواده های آنان که پاسخگوی نیازهای عمده همکاران و رضایتمندی بیشتر این عزیزان را با حداقل حق بیمه مناسب

  •  ارائه تسهیلات بیمه اتومبیل (ثالث وبدنه) با شرکت های بیمه
  •  ارائه بیمه های متنوع دیگر همانند بیمه مسئولیت ، بیمه بی نام ، بیمه آتش سوزی و ...
  •   اعطای وام های ضروری برحسب ضرورت بین پرسنل دانشگاه  

 


نام ونام خانوادگی :محبوبه امیری

سمت : کارشناس رفاه وخدمات

تلفن : 44011083


شرح وظایف :

·         انجام کلیه مکاتبات مربوط به وام کلیه واحدهای دانشگاه و سازمان مرکزی

·         کلیه مکاتبات مربوط به معرفی همکاران جهت استفاده از مهمانسرای سایر دانشگاهها

·         صدور نامه پرداخت هزینه تشویق ورزشکاران و هنرمندان در سطح دانشگاه

·         پیگیری کلیه امور مربوط به بیمه های جانبازان و فرزندان و همسران شهدا

·       معرفی همکاران جهت بیمه تکمیل درمان،بیمه شخص ثالث و بدنه

·         هماهنگ کننده امور مربوط به جلسه ها

·         انجام امورمربوط به پذیرش خوابگاه تهران

·         خدمات فوق برنامه(توزیع بلیط استخرارمغان-صدور معرفی نامه جهت آموزش شنای همکاران و آموزش شنا ، استیک، ژیمناستیک و فوتسال فرزندان محترم ایشان  -معرفی به باشگاههای آران -رزمجو-اکسیژن آرامش خلاق)

·         انجام امور مربوط به مکاتبات بن سبد کالا

·         انجام امورمربوط به هماهنگی و سهمیه بندی سوئیت های مجموعه تفریحی شمال جهت سفرهای تابستانی