برنامه متخصصین کلینیک ویژه تخصصی وفوق تخصصی سبزوار  به تفکیک کلینیک ها(طب سنتی،دیابت،دندان پزشکی) به شرح زیر می باشد . لازم به ذکر است برنامه احتمال تغییر دارد.