دسترسی سریع
چهارشنبه ٢٦ مرداد ١٤٠١

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع:

دکتر کاظم حسن پور

آدرس: سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - طبقه اول

شماره تماس : 05144011031

فکس : 05144238012