سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١
منو اصلی

 

نام خانه بهداشت  پرسنل  

 خانم کیخسروی

 

تلفن

 خانم زرقی

051

خانم کیخسروی   

خانم سید ابادی و آقای سید ابادی   

خانم صبوری و خانم شرافتی   
  خانم ترخاصی   
خانم زرقی   
   

امتیازدهی
لینکهای مفید

 
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه