روابط عمومی

              نام ونام خانوادگی مسئول واحد
                     
حمزه      محمدآبادی

                         مدرک تحصیلی

                 کارشناسی  حسابداری دولتی

مقدمه ؛

در عصر ارتباطات کنونی روابط عمومی (Public Relations ) یا « هنر هشتم » که ترکیبی از هنرهای هفتگانه به اضافه « مدیریت نوین » می باشد دارای کارکردهای کلانی نظیر : جلب مشارکت مردمی ، ایجاد همدلی ، کمک به تحقق جامعه مدنی ، سازماندهی و مدیریت علمی می باشد . عینیت بخشیدن به اندیشه های فوق ، بها دادن به جنبه های حرفه ای روابط عمومی و بازنگری در سیستم سنتی و طراحی تشکیلات و ساختارهای بنیادی این بخش حیاتی را جهت ارتقاء شخصیت درون سازمانی و برون سازمانی ؛ الزامی می نماید

روابط عمومی به عنوان آینه تمام نمای یک سازمان ، شمای اجتماعی ویک نظام ارتباطی و دائمی هر سازمان است که راهبردها و تاکتیک های سازمان را برای جوامع مخاطب و نگرش ها و انتظارات جوامع مخاطب را برای سازمان ژ« ترجمه » می کند . در این راستا ؛ برنامه ریزی و تدوین نظام روابط عمومی هر سازمان بر اساس فرهنگ خاصی و انتخاب راهبردهای علمی و عملی روابط عمومی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بر این اساس : طرح کنونی به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و تشکیل یک روابط عمومی با سازماندهی کاربردی نگاشته شده است .

امید است با عنایات حضرت حق در این چارچوب بتوانیم در راستای خدمت به فرهنگ ملی و مذهبی سازمان های ایران اسلامی توفیق یابیم .

1- تعریف :

روابط عمومی عبارتست از عملیات ارتباطی آگاهانه مبتنی بر برنامه و تحقیق است که با استفاده از شیوه های علمی و هنری به دنبالل ارتباط با مردم و اطلاع یابی از نظرهای آنان ، تجزیه و تحلیل گرایش های مخاطبان و افکار عمومی به منظور گفتگو با آنان برای رسیدن به تفاهم با کاربرد روش ها ئ ابزارهای ارتباطی نوشتاری ، گفتاری ، دیداری و شنیداری است .

2- ارکان روابط عمومی :

الف – برنامه ریزی
ب – تحقیق
ج – برقراری ارتباط دو سویه بین مخاطبان و سازمان
د- گفتگو با مخاطب برای رسیدن به هم فهمی

 

شرح وظایف واحد

·  ارتباط با رسانه هاي گروهي از جمله صدا و سيما و غيره

·  تهيه و تدوين اخبار ، اطلاعيه ، آگهي ،‌ ارسال پاسخ لازم در موارد ضروري به رسانه هاي جمعي و ادارات

·  هماهنگي با سياست ها و خط مشي هاي ابلاغ شده از سوي روابط عمومي دانشگاه

·  برنامه ريزي و هماهنگي جهت برنامه هاي مصاحبه مديريت با رسانه ها

·  اطلاع رساني در مورد موفقيت هاي بهداشتي درماني شبكه

·  اطلاع رساني در خصوص  پروژه هاي در دست احداث به مردم و مسئولين شهرستان

·  اطلاع رساني به مديريت درخصوص درج انتقاد ، پيشنهاد و شكايت در رسانه ها

·  اطلاع رساني به مردم و مسئولين درخصوص مناسبت هاي بهداشتي درماني و مراسم مربوطه

·  انعكاس اخبار مراسم توديع و معارفه به روابط عمومي دانشگاه

·  پذيرش انتقاد ،‌پيشنهاد ،‌شكايت ارباب رجوع و ارجاع به مديريت

·  همكاري و هماهنگي در برگزاري مراسم خاص مانند جشن ها ،‌ عزاداريها و غيره

·  تهيه آرشيو قابل دسترس از وقايع بهداشتي درماني ، آموزشي

·  نظرسنجي از مخاطبان (كاركنان و ارباب رجوع ) در خصوص اقدامات و عملكرد

·  ارسال نشريات و خبرنامه به واحدهاي تحت پوشش

·  اجراي موارد اطلاع رساني از جمله طراحي پلاكارد