واحدمدیریت بیماریها


                            نام ونام خانوادگی مسئول واحد

                                  محمد   حسین آبادی

                                     مدرک تحصیلی

                            کارشناس مبارزه با بیماریها

                   

شرح وظایف واحد بیماریهای شبکه

1- پیش‌بینی و تهیه برنامه جامع عملیاتی سالانه

2- نظارت، پایش و ارزشیابی برنامه و فعالیت‌های مبارزه با بیماری‌ها در واحدهای تابعه

3- نظارت و بررسی آمار بیماری‌ها و عملیات انجام شده در واحدهای تابعه

4- انجام مطالعات لازم در مورد بیماری‌های بومی منطقه و تعیین اولویت‌ها جهت پیش‌بینی برنامه‌های اجرایی

5- شرکت در جلسات برون بخشی و درون بخشی مرتبط

6- ارائه گزارشات عملکرد

7- گردآوری و تجزیه تحلیل آمار بیماری‌ها و تنظیم گزارش نهایی و ارسال به معاونت بهداشتی

8- تهیه و توزیع واکسن‌های مورد نیاز کلیه مراکز و پایگاه‌های خانه‌های بهداشت و بیمارستان‌های تحت پوشش

9- نظارت بر اجرای صحیح برنامه واکسیناسیون گروه‌های هدف، نظارت بر حفظ زنجیره سرما در کلیه مراحل

10- ثبت و مراقبت عوارض ناخواسته ایمنسازی

11- اجرای نظام مراقبت بیماری‌های مشمول گزارش‌دهی فوری (تلفنی)

12- اجرای نظام مراقبت بیماری‌های مشمول گزارش‌دهی غیر فوری (کتبی)

13- انجام غربالگری داوطلبین ازدواج جهت شناسایی زوج‌های ناقل تالاسمی پیگیری و مراقبت زوج‌های ناقل و مشکوک نهایی تالاسمی جهت انجام آزمایشات ژنتیک و پیشگیری از تولد نوزاد مبتلا به بتا تالاسمی ماژور.

14- اجرای برنامه‌های آموزشی برای گروه‌های مختلف براساس نیاز مناسبت‌های بهداشتی طرح‌های کشوری

15- شبکه برنامه عملیانی ابلاغ شده از معاونت بهداشتی  نظیر طرح لکه‌گیری فلج اطفال و واکسیناسیون هپاتیت B غربالگری دیابت

16- پی‌گیری جهت واحدهای محیطی

17- کشیک شبانه‌روزی بصورت حضوری یا آنکال

18- انجام اقدامات مداخله‌ای برحسب مورد

19- تهیه پمفلت پوستر تراکت گزارش و مقاله جهت اطلاع‌رسانی

20- اجرای چک حشره‌شناسی در منطقه تحت پوشش

21- اجرای برنامه Dots در بیماران مبتلا به سل

22- آموزش دانشجویان پزشکی به صورت تئوری و عملی در مرکز سل

23- بیماریابی فعال سل

24- اطلاع رسانی مستمر به پزشکان بخش خصوصی در رابطه با سل

25- بیماریابی و درمان رایگان بیماران مبتلا به سل

26- انجام سایر امور مربوطه