واحدبهداشت محیط

           نام ونام خانوادگی مسئول واحد
                 
رمضانعلی      جبله

                        مدرک تحصیلی

                  کارشناس بهداشت محیط

    بهداشت محيط يكي از واحد هاي مهم بهداشتي با توجه به تعريف اختصاري آن كه عبارت ازمساعد نمودن عوامل محيطي كه بنحوي از انحاء

درزندگي افراد بشرمؤثرندبوضوح مي توان دريافت كه فعاليت بهداشت محيط درهمه زمينــــــه هاي بهداشتي وپيشگيري منجمله نظارت برآب

آشاميدني روستا وشهر (كلرسنجي وآزمايشات شيميائي وميكروبي )كنترل درتهيه وتوزيع مواد غذائي ،كنترل دفع مدفوع وفاضلاب،دفن زباله

 كنترل آلودگي هوا ، بهداشت كار و كارگاهها و ... كه به سلامت جامعه وبالا بردن بهداشت عمومي كمك مي نمايد . بهداشت محيط اين واحد

مردمي هميشه مآنوس با هم وطن روستائي وشهري همواره فعاليت خود را وسيعتر نموده وهمگام با ساير ارگانهاي ديگر سعي نموده است

مسئوليت ووظيفه خطيرخويش را سنگين تر از گذشته حس نموده ودرخدمت هموطنان عزيزبخصوص جامعه روستائي باشد ودرمصائب طبيعي

مانند : زلزله وسيل و... يار ومددكار هم وطنان خود گردد. 

شرح وظايف واحد بهداشت محيط:

 1. کنترل بر بهسازی و بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و اماکن بین راهی


 2. کنترل آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش از نظر میکروبی و شیمیایی


 3. کلرسنجی روزانه و ثبت آن در پرونده کلرسنجی با قید مشخصات ایستگاه کلرسنجی و اعلام نتایج به شبکه بهداشت


4. کنترل مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و ارسال آن به آزمایشگاه و معدوم نمودن مواد غذایی فاسد


5. اجرای طرح یکنواخت سازی ماده 13 مواد خوردنی و آشامدنی و آرایشی و بهداشتی و اخذ مجوز تعطیل اماکن و مراکز


6. معرفی پیشه وران به آزمایشگاه و صدور کارت معاینه پزشکی جهت آنها طبق دستورالعملهای صادره


7. بازدید از مدارس و مراکز آموزشی و مهد کودکها؛ بازدید و کنترل استخرهای شنا و حمامهای سونا


8. بازدید از آزمایشگاهها و مراکز بهداشتی درمانی و مطبها و بیمارستانها از نظر وضعیت بهداشت محیط


9. بررسی کنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده کننده آنها و مکاتبه با ارگانهای مربوطه


10. سنجش ید در نمکهای خوراکی یددار بطور روزانه و نمونه برداری از نمکهای ید دار و ارسال به آزمایشگاه


11. مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسی کانونهای آلوده و برآورد میزان سم مورد نظر


12. کنترل و پایش امور محوله پرسنل تحت نظر و راهنمایی و ارشاد آنها جهت پیشبرد اهداف بهداشتی و ارائه راهکارمناسب


13. اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلایای طبیعی؛ اجرای طرح بیسج سلامت نوروزی


14. بازدید از اماکن متبرکه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه؛  بازدید از جایگاههای پمپ بنزین و پیگیری نواقص مربوطه


17. آموزش بهداشت جهت کلیه رده ها توام با فعالیتهای روزمره به طور چهره به چهره


15. نظارت بر دفع بهداشتی زباله در مناطق شهری و روستایی و سایت جمع آوری و دفع زباله های آنها


16. نظارت بر احداث و بهسازی توالت خانوار های روستایی؛ بهسازی محیط روستا


17. نظارت بر فعالیتهای آموزشگاه های صنوف؛.  اجرای طرح توسعه و تشدید مواد غذایی در غالب طرح ضربت


18. برگزاری جلسات شورای بهداشت روستا، بخش و کارگروه بهداشت درمان و تامین اجتماعی شهرستان


19. جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی، آب آشامیدنی و تأسیسات آب و فاضلاب


20. تجزیه و تحلیل آمار و شاخصهای بهداشت محیط.


21. انجام سایر امور مربوطه