دسترسی سریع
جمعه ٠١ تير ١٤٠٣
En

 

چشم انداز

تبديل به نهادي شناخته شده و مؤثر در ارتقاي كيفيت آموزش در بين جامعه دانشگاهي، مديران و اعضاي هيأت علمي دانشگاه است كه از قابليت همكاري با اين نهادها براي بهبود مستمر و ارتقاي منزلت آموزش در دانشگاه برخوردار است. در اين راستا هدف نهايي فعاليت­هاي مركز تبديل گروه هاي آموزشي، دانشكده ­ها و مراكز آموزشي- درماني تابعه دانشگاه به كانون هاي درون زاد توسعه آموزش است كه كليه فعاليت­ هاي آموزشي خود را بر اساس بهترين شواهد موجود ساماندهي كرده، مستمرا در جهت ارتقا و تضمين كيفيت آموزشي خود اقدام نموده و در جهت توليد علم در اين حوزه فعال باشند.

 

         علاوه بر اين مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه خواهد كوشيد تا ضمن ارتقا جايگاه خود در سطح منطقه اي، در سطح كشوري نيز به عنوان نهادي موثر و كارآمد در عرصه توسعه آموزش، با قابليت ارايه مشاوره به مراكز مشابه و نيز مناسب براي همكاري هاي منطقه اي شناخته شود.

 

 

اهداف کلان برنامه

·        ارتقا کیفیت برنامه هاي آموزشي در دانشگاه

·        توسعه فضای فیزیکی و تجهیزات آموزشی

·         توسعه کمي و کيفي منابع انسانی

·         توسعه کمی و کیفی فعاليت هاي پژوهش در آموزش

·          بهبود نظام پايش و ارزشيابي نظام آموزشي

·        ارتقاء پاسخگویی نظام آموزشی دانشگاه در راستای نیازهای جامعه

 

 

اهداف

هدف كلی:

 توسعه و ارتقای کیفیت آموزش پزشکی با بهره گیری از روشهای جدید آموزش و نتایج پژوهش های انجام شده در این زمینه

اهداف تخصصی:  

نیازسنجی آموزشی اساتید، دانشجویان، کارکنان و سایر عناصر مرتبط

برگزاري دوره، جلسات وکارگاههاي آموزشی  براي دانشجويان و اساتید با توجه به نیاز سنجی

گسترش هدف مند دوره هاي توانمندسازي آموزشي در دو سطح سازماني و فردي

تدوين برنامه هاي تحصيلي رشته هاي مختلف ( curriculum design)، تدوين برنامه هاي دوره اي( course planning) و طرح درس (lesson planning ) با همکاري گروه هاي آموزشي

ساماندهي توسعه ي برنامه هاي آموزشي جديد و بازنگري برنامه هاي آموزشي در حال اجرا

گسترش برنامه ريزي درون زاد توسعه آموزش در سطح دانشكده ها و گروه هاي آموزشي

ارزشیابی مستمر اساتید، نحوه تدریس ، برنامه ها، سوالات امتحانی و گروههای آموزشی

به كارگيري وتوسعه روشهاي نوين آموزشي در سطح دانشگاه و توسعه آموزشهاي الكترونيكي

تهیه محتوای علمی علوم پزشکی بر اساس تکنولوژی های جدید آموزشی

برقراری تعامل با دانشگاههای هم قطب در راستای انجام وظایف آموزشی

گسترش تعاملات بين المللي و منطقه اي مركز و تبديل آن به مركز مشاور مراكز آموزش عالي علوم پزشكي در سطح منطقه

حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم و فناور محور

ارتقاي كمي و كيفي نشر فعاليت هاي نوآورانه آموزشي

 بازنگري برنامه هاي درسي داير با توجه به رويكرد برنامه ريزي مبتني بر توانمندي

 طراحي و ارائه ي برنامه ي درسي پس از انجام گام نيازسنجي، براي كنترل توسعه ي كمي برنامه هاي درسي

شناسایی و حمایت از دانشجویان استعداد درخشان

آماده سازی دانشجویان برای شرکت در المپیاد کشوری دانشجویان علوم پزشکی هر ساله

 

ارائه ي راهكار براي بهبود، تسهيل و تسريع روند ارسال، بررسي و تصويب طرح هاي توسعه اي

حمایت از طرح های پژوهش در آموزش در جهت برطرف نمودن مشکلات و نیازهای آموزشی

همکاری با سایر بخش هاي دانشگاه و فراهم نمودن تسهیلات جهت رفع نیازهای آموزشی بخش سلامت و درمان

تقویت، تجهیز و نظارت بر مرکز مهارتهای بالینی(Skill lab Clinical)

نهادينه سازي آموزش و سياست گذاري آموزشي مبتني بر بهترين شواهد در دانشگاه

تقویت و تجهیز کتابخانه مرکز با هدف برطرف کردن نیاز اعضا هیئت علمی علاقه مند به منابع معتبر و جدید