دسترسی سریع
شنبه ٠١ آبان ١٤٠٠
En
مطالب علمی
آرشیو مطالب علمی

 

مسئول کمیته توانمند سازی اساتید:


دکتر امیر رئوفی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

کارشناس کمیته:

دکتر مهدی ربیعی

تلفن تماس : 44018491-051