دسترسی سریع
چهارشنبه ٠٦ مهر ١٤٠١

  

      ‹‹ مشخصات كادر آموزشی مركز آموزش بهورزي و بازآموزي برنامه های سلامت ››

 

سیدعليرضا علوي:مدیر مرکز


پست الکترونیکی :a.alavi52@gmail.com


تلفن تماس:44419574- 051


 


محمدرحيم زاده:مربی

  پست الکترونیکی: rahimzadehM1@medsab.ac.ir

تلفن تماس ونمابر051- 44242103

cv

 

احمدرضا صبوحي:مربي بهداشت محيط

 

 

 

محبوبه صفار سبزوار:مربي مامايي

 

 

 

 

فاطمه شهیدی نژاد:مربی پرستاری

 

 

 

زهرا محمدی:مربی بهداشت خانواده

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس پستی : سبزوار – بلوار توحیدشهر – پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار – ساختمان مرکزی – طبقه اول مرکز آموزش بهورزی     

کدپستی:  9613873137