دسترسی سریع
دوشنبه ٢٧ دی ١٤٠٠
En

 

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC)

دکتر سید جمال میرموسوی

 دکتر سیدجمال میرموسوی

دکترای تخصصی طب سنتی


jmirmoosavi@gmail.com

 

آدرس: 

سبزوار- بلوار شهدای هسته ای، پردیس دانشگاه علوم پزشكي، بلوک C، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
تلفن:  44018455 051