شرح وظایف

شرح وظایف کارشناس مسئول آمار

1-      تدوین برنامه تفصیلی واحد آمار

2-      جمع آوری و استخراج آمار جمعیتی :

جمع آوری و کنترل آمار جمعیت به تفکیک گروه های سنی شهری، روستایی، تیم سیار و افاغنه شهرستان و ورود اطلاعات به نرم افزار Excel ، جمع بندی و استخراج آمار جمعیتی شهرستان

3-      اجرای برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ :

-        جمع آوری آمار مرگ و میر از بیمارستان ها، شهرداری ها (گورستان ها ) ، مراکز بهداشتی درمانی، خانه های بهداشت، مرکز فوریت های پزشکی و پزشکی قانونی و هماهنگی با اداره ثبت احوال.

-        ورود اطلاعات در نرم افزار کشوری سیستم جامع ثبت مرگ و میر، کنترل اطلاعات وارد شده ، حذف موارد تکراری و ارسال نسخه کامپیوتری اطلاعات وارد شده در شهرستان به استان

-        تشکیل جلسات هماهنگی درون بخشی و بین بخشی : فرمانداری ، بیمارستان ، مدیر شبکه ، پزشکی قانونی ، ثبت احوال ، شهرداری گورستان و مرکز فوریت های پزشکی

-        برگزاری کارگاه های آموزشی برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ، جهت همکاران محیطی

-        انجام هماهنگی های لازم درخصوص مرگ کودکان 59-1 ماهه با واحد بهداشت خانواده

-        انجام هماهنگی های لازم درخصوص مرگ ناشی از سرطان ها، سل، مننژیت، ایدز، خودکشی ها و ... با واحد مبارزه با بیماریها

4-      جمع آوری، کنترل، ورود اطلاعات در نرم افزار Zigunit و استخراج شاخصهای زیج حیاتی

5-      جمع آوری، کنترل، استخراج آمار مراجعین سرپایی به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی:

-        ورود اطلاعات در بانک اطلاعاتی مراجعین سرپایی به مراکز بهداشتی درمانی

-        ورود اطلاعات در نرم افزار Excel

6-      انجام سرشماری تسهیلات بهداشتی درمانی در سطح شهرستان ها شامل

  -    سرشماری پرسنلی ، مراکز بهداشتی درمانی، داروخانه ها ، آزمایشگاه ها ، رادیولوژی ، اورژانس مراکز توانبخشی و ...

7-      همکاری در برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده

8-      جمع آوری، کنترل، تبدیل و استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز

9-      طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و تفسیر آمار و اطلاعات

10-   تهیه و تدوین گزارشات لازم با همکاری و هماهنگی گروهها

11-   پایش و نظارت مستمر بر اخذ و ارسال بموقع آمار و اطلاعات مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

12-   برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با هر یک از برنامه ها

13-   آموزش به همکاران جدید الورود به سیستم (دانشجویان)

14-   اجرای طرح های علمی – پژوهشی

15-   همکاری در برنامه آمار با سایر واحدها

16-   شرکت در سمینارها و ارائه نتایج حاصله از پشیرفت های علمی و فنی مربوط به فرابری داده ها

17-   انجام سایر امور مربوطه

منو اصلی