همودیالیز

این واحد درمانی با حضور استاندار محترم افتتاح گردیده و در حال حاضر مشغول ارائه خدمات تخصصی نفرولوژی به بیماران می باشدو در سه شيفت كاري با 24 دستگاه دياليز به حدود 100 بيمار خدمات ارائه مي نمايد.

تغذیه مریض های دیالیزی

 

 

بازگشت به صفحه اصلی