سمت

نام نام خانوادگی

شماره تماس

مدیرعامل بیمارستان

آقای دکتر سید طه حسینی

44014010

مدیرداخلی بیمارستان

آقای علی تاج آبادی

44014011

معاون آموزشي بيمارستان

خانم دکتر افسانه کفاش

44014040

مترون

خانم محبوبه نودهی

44014014

سوپروایزر بالینی

-

44014041

سوپروايزر آموزشي

خانم شهربانو طالبی

44014033

منشي دفتر ریاست

خانم محدثه بیرجندی

44014012

حراست

آقای محمد آیت نیا

44014020

مسئول روابط عمومی

آقای سید احمد عربشاهی

44014243

مسئول امور اداری

آقای علی عباسی

44014023

مسئول دبیرخانه

خانم محدثه بیرجندی

44014012

مسئول کارگزینی

آقای محمد رضا عالمی

44014021

مسئول امور مالی

آقای محسن معلمی

44014028

کارپرداز

آقای اسماعیل داورزنی

44014029

مسئول انبار

آقاای علیرضا شهیدی نسب

44014038

مسئول درآمد

خانم سکینه خاتون برآبادی

44014030

کارشناس  مسئول هماهنگ کننده ایمنی بیمار

خانم راحله عرب اسدی

44014085

مسئول فناوري اطلاعات

آقای  مهندس محسن شوریده یزدی

44014244

مسئول تجهيزات پزشكي

آقای مهندس وحید ملوندی نیکو

44014243

ناظر تاسیسات

آقای م حمید میرزایی

44014019

مسئول مدارک پزشکی

خانم مریم برآبادی

44014031

مسئول کتابخانه

خانم پویا عبداله زاده

44014039

مسئول بهبود کیفیت

خانم  عفت علی آبادی

44014034

مسئول رسیدگی به امور بیمارن( شکایات بیمارستان)

خانم منصوره نصر آبادی

44014034

مسئول حقوق گيرنده خدمت

خانم راحله عرب اسدی

44014085

مسئول كنترل عفونت

خانم اعظم خسروجردی

44014048

مسئول بررسی اسناد

خانم  زهراطریقتی

44014251

مسئول ارسال اسناد

خانم الهام میرزایی

44014015

مسئول تغذيه

خانم سعیده لطفی

44014018

مسئول مددكاري

خانم مظلومی

44014247

كارشناس تحول سلامت

خانم عاطفه بدیعیان

44014018

كارشناس دبيرخانه طرح تحول سلامت

خانم اعظم شكيبا مقدم

44014018

مسئول فني  داروخانه

اقاي دكتر محمدی

44014232

مسئول آزمایشگاه

آقای  صادق صادقی امجد

44014207

مسئول پذيرش

خانم مریم برآبادی

44014031

مسئول ترخيص

خانم طریقتی

44014251

مسئول بخش اور‍ژانس

خانم زهرا طالبی

44014064

مسئول بخش مغزو اعصاب

خانم مژگان فلاحي راد

44014180

مسئول بخش دياليز

خانم عزت جهانی

44014150

مسئول بخش جراحي

خانم فاطمه آذرنگ

44014123

مسئول بخش عفوني

خانم روبيدا صادق زاده

44014170

مسئول بخش داخلي 1

خانم زهره مهدوي

44014101

مسئول بخش داخلي 2

خانم مریم حسامی فرد

44014300

مسئول بخش داخلی 3

خانم افسانه عطایی

44014120

مسئول ام آرآي

آقاي شکیبان

44014200

مسئول سايكولو‍ژي زنان

 

خانم رويا حجازيان

 

44014161

مسئول بخش آي سي يو1

خانم طیبه بیدخوری

44014075

مسئول آي سي يو نورولو‍ژي

آقای علی اکبر جلینی

44014320

مسئول  آی سی یو داخلی


خانم مریم احساندوست

44014350

مسئول راديولو‍ژي و سونوگرافي

آقاي رمضانعلي پرنيان

44014221

مسئول آندوسكوپي و شيمي درماني

خانم بتول كيخسروي

44014211

مسئول اتاق عمل

آقاي هادی حسین آبادی

44014071

مسئول پزشکی هسته ای

آقای دکتر سید حسین هاشمی پور

44014208

مسئول سایکولوژی مردان

آقای  رضا فرهام پور

44014162

مسئول رادیوتراپی

آقای مهندس مهرپویان

44014212

مسئول سی تی اسکن

آقای مهدی نجفی

44014241