مرکز آموزشي ، پژوهشي و درماني واسعي در سال 1381 با عنوان بيمارستان واسعي و با 128 تخت مصوب با مشارکت خيرين و بخش هاي قلب ، نوزادان ، اطفال ، اورژانس ، داخلي مردان و داخلي زنان و واحدهاي پارکلينيکي ،تالاسمي ، همودياليز ، ليزرتراپي ، آزمايشگاه ، راديولوژي ، ماموگرافي ، سونوگرافي ، تست ورزش مورد بهره برداري قرار گرفت و در فروردين ماه 1382 واحد اکوکارديوگرافي ،در اسفند ماه 1385 واحد EEG ، در تيرماه 1386 واحد اسپيرومتري و شهريور 86   CTاسکن اسپيرال وآبان 86 MRI  و در خرداد ماه 87 سنگ شکن ، در فروردين 88 واحد ديابت و شهريور 88 واحد شيمي درماني و در خرداد ماه  89 واحد آنژيوگرافي در اين مرکز راه اندازي گرديد .

در سال 1387 بيمارستان واسعي به مرکز آموزشي ، پژوهشي ، درماني واسعي با مساحت 10800 متر مربع و زير بناي 14000 متر مربع ارتقاء يافت و هم اکنون شامل کلینیک عفونی (غربالگری بیماران کرونا) و بخش های اعصاب و روان زنان و مردان، داخلي جنرال و فوق تخصصی، عفوني ، جراحي ، همودياليز ، ICUداخلی ، ICU جنرال ، ICU نورولوژی، ICU4 ، اورژانس داخلي قلب نورولوژي ، راديوتراپی و شيمي درماني و اتاق عمل مجهز به لاپاراسکوپ و واحدهاي پاراکلينيکي راديولوژي و سونوگرافی، آندوسکوپی و کلونوسکوپی و برونوسکوپی،  آزمايشگاه مرکزي و پاتولوژی و بانک خون ، CT اسکن اسپيرال ،نوار مغز و اسپیرومتری، اکوکاردیوگرافی، سنگ شکن ، تزریقات و نوار قلب، داروخانه، MRI، پزشکی هسته ای مشغول فعالیت می باشند. درحال حاضر به عنوان تنها مرکز رفیرال کرونا در غرب استان خراسان مشغول فعالیت می باشد .


 

 


بازگشت به صفحه اصلی


راهنمای مراجعین