نرم افزار کنترل کیفی

با استفاده از این نرم افزار که توسط  آقای مسعود منجذب در دانشگاه علوم پزشکی شیراز طراحی شده است میتوان به راحتی نمودار های کنترل کیفی در بخش های متفاوت آزمایشگاه را رسم نموده وسپس از آن نسخه چاپی تهیه نمود.

برای دریافت نرم افزار از لینک QC نرم افزار را دانلود نموده سپس از حالت فشرده خارج و نصب کنید.