رسالت

مرکزآموزشی و درمانی امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار

*********************************************

 

 

رسالت(Mission):

این مرکز با اتکال به الطاف الهی و تکیه بر منابع ارزشمند انسانی،به عنوان مرکز تخصصی تروما و جراحی در غرب استان خراسان رضوی ،زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می باشد و در راستای ارائه خدمات مطلوب تشخیصی - درمانی ، رعایت منشور حقوق بیمار و حفظ کرامت انسانی گام بر    می دارد  و با هدف ارتقاء سطح سلامت جامعه و آموزش نیروهای متخصص و مجرب،ارتقاء دانش پزشکی،آموزش دانشجویان رشته های پزشکی،پرستاری و پیراپزشکی با استفاده از امکانات،تجهیزات و فناوری های نوین در چارچوب ارزش های اسلامی رسالت خود را اعلام می دارد.

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب