دسترسی سریع
چهارشنبه ٢٨ ارديبهشت ١٤٠١

 

  • گام سوم:تعيين رسالت ،دورنما،ارزش هاو هدف هاي كلي سازمان
   دانلود : گام سوم:تعيين رسالت،دورنما،ارزش ها و هدف هاي كلي سازمان           حجم فایل 2176 KB