دسترسی سریع
شنبه ٠١ آبان ١٤٠٠
En
مطالب علمی
آرشیو مطالب علمی

مسئول کمیته ارزشیابی:

خانم زهرا پارسائی مهر

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

 

کارشناس کمیته:

خانم اکرم سبحانی مقدم

 

تلفن تماس : 44018491-051