دسترسی سریع
پنج شنبه ١٠ آذر ١٤٠١

 

  • دعوت نامه مراسم گراميداشت روز پرستار
  •  لوح تقدير تقديمي به  پرستاران نمونه سال 1392
  •  گزارش تصويري مسابقه نقاشي ويژه كودكان در جشن روز پرستار
  • معرفي پرستار نمونه كشوري
  • پمفلت تاريخچه پرستاري دانشگاه علوم پزشكي سبزوار