دسترسی سریع
دوشنبه ٢٩ شهريور ١٤٠٠

 

 بازدید معاون محترم پرستاری وزارت محترم  بهداشت و درمان از بیمارستان واسعی