دسترسی سریع
چهارشنبه ٢٨ ارديبهشت ١٤٠١

 

 بازدید معاون محترم پرستاری وزارت محترم  بهداشت و درمان از بیمارستان واسعی