ششمین اهداکننده عضوسال 92

اهداء اعضای جوان 22ساله سبزواری و لبخند6 بیمار به زندگی  

به گزارش مسئول واحد شناسايي اعضاء پيوندي دانشگاه، پس از اینکه مرگ مغزی آقای سهراب فریمانه جوان 22ساله سبزواری ساکن روستای فریمانه ، توسط اعضاء کمیته تأیید و تشخیص مرگ مغزی تأیید گردید با اخذ رضایت توسط واحد شناسایی اعضاء پیوندی این دانشگاه ازخانواده محترم زنده یاد در تاریخ 8 / 7/ 1392از بیمارستان امداد شهید بهشتی سبزوار به بیمارستان منتصریه مشهد اعزام شد و در تاریخ 10 / 7/ 1392درششمین عمل اهداء عضو سال 92 باعث نجات جان6 نفر از همنوعان نیازمند شد.

خانم بهرامپور افزود: کلیه های زنده یاد به خانمی 18 ساله اهل تربت حیدریه  و خانمی 32ساله اهل مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج می برند به طور رایگان اهداء و پیوند زده شد. همچنین کبددر بیمارستان نمازی شیراز به خانمی 19 ساله اهل خوزستان پیوند زده شد . و قرینه ها و قسمتی  از پوست جهت اهداء و پیوند برداشته شد .
امید است انجام این امر خداپسندانه باعث خشنودی خداوند بزرگ و شادی روح مرحوم سهراب فریمانه و آرامش خانواده بزرگوارشان گردد.