چهارمین اهداکننده عضوسال 92

زندگی دوباره 5 بیمار با اهداء اعضاء جوان سبزواری


به گزارش مسئول واحد شناسایی اعضاء پیوندی دانشگاه، پس از اینکه مرگ مغزی آقای سیدمهدی قلعه نویی جوان 32 ساله، توسط اعضاء کمیته تأیید و تشخیص مرگ مغزی تأیید گردید با اخذ رضایت توسط واحد شناسایی اعضاء پیوندی این دانشگاه ازخانواده محترم نامبرده در تاریخ 1392/6/31 از بیمارستان امداد شهید بهشتی سبزوار به بیمارستان منتصریه مشهد اعزام شد و در تاریخ 1392/7/2در چهارمین عمل اهداء عضو سال 92 باعث نجات جان 5 نفر از همنوعان نیازمند شد.

خانم بهرامپور افزود: کلیه های زنده یاد به دختر جوان 19 ساله اهل درگز و آقایی 21 ساله اهل توابع مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج می برند به طور رایگان اهداء و پیوند زده شد. همچنین کبد به آقایی 38 ساله اهل فریمان پیوند زده شد. یکی ازقرنیه های زنده یاد در بیمارستان خاتم الانبیاء مشهدبه آقایی18ساله پیوندزده شد و نیز قسمتی از پوست به دختری 11ساله ازکلات که دچار سوختگی شده بوددر بیمارستان امام رضا (ع) پیوندزده شد.

امید است انجام این امر خداپسندانه باعث خشنودی خداوند بزرگ و شادی روح مرحوم سیدمهدی قلعه نویی و آرامش خانواده بزرگوارشان گردد.