جمعه ٠٢ مهر ١٤٠٠
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
روابط عمومی
سايتهای مرتبط
آموزش به بیمار

عوارض بی حسی نخاعی :

 

افت فشار خون(هایپوتانسیون):

به طور فیزیولوژیکی این عارضه را می توان با بهبود بخشیدن برگشت  خون وریدی و افزایش برون ده قلب درمان کرد.

درجه افت فشار خون اغلب به موزات سطح بی حسی نخاعی  و حجم مایع داخل عروقی بیمار است.

جابجایی خود فرد به دنبال وضعیت خفیف سر به پایین(۵-۱۰درجه) باعث سهولت در بازگشت وریدی می شود بدون اینکه بی حسی نخاعی به طرف بالا گسترش یابد.

هیدراسیون کافی قبل از انجام بی حسی نخاعی  برای به

حداقل رسانیدن اثرات گشادکنندگی عروق به علت وقفه

سیستم عصبی سمپاتیک مهم می باشد.

تجویز مایعات بیش از حد  در کوشش برای جلوگیری و یا درمان افت  فشار خون  ممکن است در بیمارانی که بیماری قلبی ایسکمیک دارند مطلوب نباشدزیرا سبب رقیق شدن هماتوکریت در حدی می شود که  اکسیژن رسانی عضله قلب را کاهش می دهد.

گاهی موارد داروهای مقلد سمپاتیک با اثر اینوتروپ مثبت و اثر تنگ  کنندگی وریدی مثل افدرین(۵-۱۰میلی گرم وریدی)برای حفظ فشار  خونرسانی قابل قبول در چند دقیقه ی اول بعد از بی حسی نخاعی  لازم است.

درمواردنادر اگر افت فشار خون به افدرین یا فنیل افرین جواب  ندهد تجویز فوری اپی نفرین به صورت وریدی برای جلو گیری از  بروز ایست قلبی مفید می باشد.

 

-         کاهش ضربان قلب(برادی کاردی):

ضربان قلب در بیشتر بیماران تغییر مهم و چندانی نمی نماید.

حدود۱۰ تا ۱۵درصد بیماران گرفتار کاهش بارز و مهم ضربان قلب به دنبال بی حسی نخاعی می شوند.

مانند کاهش فشار خون وقوع برادی کادری نیز رابطه ی مستقیم  با افزایش سطح بی حسی دارد که علت آن را وقفه رشته های  اعصاب تند کننده ی ضربان قلب منشا گرفته از سطح T1-T4 ویاکاهش برگشت خون وریدی می دانند.

اگرچه شدت برادی کاردی در حد متوسط است اما به

سرعت به آتروپین جواب میدهد اما گاهی اوقات برادی

کادری ناگهانی وایست قلبی (Asystole) در غیاب هر گونه  عامل آشکار قابل پیشگیری وجود دارد و در این موارد  مداخله سریع با تجویز سیاهرگی اپی نفرین ممکن است  نجات بخش باشد.

-         سردرد پس از بی حسی نخاعی:

این درد در قسمت پیشانی و یا پشت سر احساس می شود که  با نشستن شدت می یابد(Postural-Component)و با خوابیدن (سوپاین)بهتر می شود و گاهی اوقات همراه با دوبینی( Diplopia) می باشد.

وزوز گوش(Tinnitus) و کاهش شنوایی حاد ممکن است با  سردرد بعد از بی حسی نخاعی همراه باشد.

سردردی که بدون ترکیب وضعیتی Postural-Componentباشد سردرد بعد از اسپاینال نیست.

علت این سردرد خروج مایع مغزی-نخاعی(CSF)از طریق سوراخ سوزن از سخت شامه سوراخ شده کمر می باشد ودر نتیجه کاهش فشار مایع مغز-نخاعی و به دنبال آن کشش عروق مننژ و اعصاب ایجاد می شود دوبینی به علت کشش عصب ششم  مغزی می باشد.

در بیماران جوان و زنان حامله احتمال وقوع سر درد افزایش می  یابد و یا به عبارتی این گروه بیشتر مستعد ابتلا به سر درد پس  از بی حسی نخاعی می باشند.

 

درمان:

در ابتدا با استراحت در بستر-مسکن و تجویز مایعات خوراکی ویا وریدی(روزانه3لیتر یا بیشتر) درمان آغاز می شود.

هیدراتاسیون کافی مایع مغزی-نخاعی را که از سوراخ سوزن ایجاد شده از سخت شامه از دست می رود را جبران می کند.

اگر بعد از گذشت 24-48ساعت باتوجه به درمان حمایتی همچنان سر درد باقی ماند آن وقت مسدود کردن سوراخ سخت شامه با خون در فضای اپیدورال( Epidural Blood Patch)با10-20سی سی از خون بیمار توصیه می شود.

در 95%-85% موارد سر درد طی 1تا24 ساعت از بین می رود واین بهبودی سردرد به خاطر بسته شدن سوراخ در پرده سخت شامه می باشد.

چنانچه سردرد از بین رفت تکرار روش فوق برای بار دوم در 90% موارد پاسخ خواهد داد.

استفاده از نرمال استالین در فضای اپیدورال به نظر نمی رسد که  مانند خون در درمان سردرد بعد از بی حسی نخاعی مقاوم موثر باشد.

روش دیگر برای درمان این سر درد  تجویز بنزوات سدیم کافئین(500میلی گرم وریدی) می باشد که در 70% بیماران باعث تسکین سر درد بعد از اسپاینال می شود.

احتباس ادرار:

به علت اینکه بی حسی نخاعی از عصب دهی به مثانه ممانعت  به عمل می آورد تجویز حجم زیاد مایع وریدی می تواند موجب اتساع مثانه شود که ممکن است نیاز به تخلیه با کاتتر باشدبه  این جهت جایگزینی حداقل مایع در بیمارانی که عمل جراحی  کوچک دارند وتحت اسپاینال واقع شده اند می تواند منطقی  باشد.

افزودن تنگ کننده عروقی(اپی نفرین) همراه با داروی بی حسی  موضعی می تواند سبب طولانی شدن زمان تخلیه مثانه شود.

-         کمردرد و پشت درد:

این عارضه شایع بوده و ممکن است مربوط به وضعیت مورد نیاز برای جراحی باشد.

-         کاهش تهویه(هیپو ونتیلاسیون):

کاهش تهویه شدید ممکن است همراه با تجویز دارو برای ایجاد  حالت شبیه(Sleep-Like)هنگام اسپاینال دیده شود.

در این مواقع هوشیاری و دقت متخصص بیهوشی به مونیتورینگ هایی مثل پالس اکسی متر افزایش می یابد و تشخیص فوری و به هنگام کاهش تهویه هنگام اسپاینال مهم می باشد.

 

 

منبع: http://www.taamolnews.ir/fa/news/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زایمان بیدردبا

بی حسی نخاعی(اسپاینال)

 

http://www.pzk.ir/pzeshk/images/general/anesthesia_2.jpg

مرکزآموزشی پِِژوهشی درمانی شهیدان مبینی

تهیه و تنظیم:واحد بهبود کیفیت 1394

آدرس پست الکترونیکی mobini.h@medsab.ac.ir

www. Mh.medsab.ac.ir