سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

 مرکز بهداشتی درمانی نوده انقلاب

 

    سال تاسیس : 1382

     جمعیت تحت پوشش : 3053

         فاصله تا شهرستان : خوشاب 45 کیلومتر

                       سبزوار40 کیلومتر

     موقعیت جغرافیایی : در شمال شهرستان                                 سبزوار قرار دارد

 

 


 

این مرکز دارای2روستا که شامل 2 خانه ی بهداشت ( نوده 1 و نوده 2 ) می باشد د روستای  جنت آباد به صورت قمر می باشد .

در این مرکز واحد های پزشکی ، دندانپزشکی، بهداشتی ، مامایی و آزمایشگاه فعال هستند.

در این مرکز نیز پزشک خانواده فعال می باشد.