سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

 مرکز بهداشتی درمانی دیوانگاه

 

     سال تاسیس :1373

     جمعیت تحت پوشش :3496

     جمعیت خانوار: 1030

    فاصله تا شهرستان :85 کیلومتر

     موقعیت جغرافیایی :شمال شرق شهرستان سبزوار قراردارد.


این مرکز13روستا و 6 خانه بهداشت (شامل دیوانگاه ،داراب ، سیمان ، نشیب ، کاهان و یام ) می باشد.

  در این مرکز واحد های پزشکی ، بهداشتی ، مامایی و داروخانه در حال ارائه خدمات هستند .

پزشک خانواده نیز در این مرکز فعال می باشد .

این مرکز نیز دارای 3 بخش ساختمانی می باشد که شامل ساختمان اداری و ارائه خدمات بهداشتی ، پانسیون پزشک و پانسیون سرایه دار می باشد.