مرکز آموزشي ، پژوهشي و درماني واسعي در سال 1381 با عنوان بيمارستان واسعي و با 128 تخت مصوب با مشارکت خيرين و بخش هاي قلب ، نوزادان ، اطفال ، اورژانس ، داخلي مردان و داخلي زنان و واحدهاي پارکلينيکي ،تالاسمي ، همودياليز ، ليزرتراپي ، آزمايشگاه ، راديولوژي ، ماموگرافي ، سونوگرافي ، تست ورزش مورد بهره برداري قرار گرفت ودر فروردين ماه 1382 واحد اکوکارديوگرافي ،در اسفند ماه 1385 واحد EEG ، در تيرماه 1386 واحد اسپيرومتري و شهريور 86   CTاسکن اسپيرال وآبان 86 MRI  و در خرداد ماه 87 سنگ شکن ، در فروردين 88 واحد ديابت و شهريور 88 واحد شيمي درماني و در خرداد ماه  89 واحد آنژيوگرافي در این مرکز راه اندازی گردید.

 

در سال 1387 بيمارستان واسعي به مرکز آموزشي ، پژوهشي ، درماني واسعي با مساحت 10800 متر مربع و زير بناي 14000 متر مربع ارتقاء يافت و هم اکنون شامل درمانگاه تخصصي و واحدهاي کلينيکي اعصاب و روان ، داخلي عفوني ، جراحي ، قلب ، نوزادان ، اطفال ، همو دياليز ، CCU و ICU ، اورژانس داخلي قلب نورولوژي ، تالاسمي ، راديولوژي و شيمي درماني و اتاق عمل مجهز به لاپاراسکوپ و واحدهاي پاراکلينيکي راديولوژي ، آزمايشگاه مرکزي ، CT اسکن اسپيرال ، اکوکارديوگرافي ، آنژيوگرافي ، ماموگرافي ، الکتروآنسفالوگرافي ، سنگ شکن ، داروخانه و MRI مشغول فعالیت می باشند. بخش جراحي قلب باز و سوختگی  در حال آماده شدن مي باشد .

برگشت به صفحه اصلیراهنمای مراجعین