جمعه ٠٢ مهر ١٤٠٠
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
روابط عمومی
سايتهای مرتبط
بخش پس از زایمان

بازگشت

 

بخش پس از زايمان در طبقه سوم بيمارستان شهيدان مبيني قراردارد که مراجعین محترم می توانند بادنبال کردن خط مشکی از طبقه همکف به این بخش مراجعه نمایند.

از لحاظ ساختمانی از دو سالن مرکزی و شش اتاق بیمار، اتاق کار، اتاق خدمات  و ایستگاه پرستاری، انبار، سرویس بهداشتی تشکیل شده است.

این بخش  داراي 23 تخت فعال و 2 تخت اکسترا مي باشد .

تمامی 6 اتاق  مجهز به زنگ اخبار- ساكشن و اكسيژن مركزي می باشند.

  10 پزشک متخصص جراحی زنان و زايمان در این بخش فعالیت می نمایند.

تجهیزات بخش شامل:

دی سی شوک، پمپ انفوزیون، EKG، پالس اکسیمتری،  ساکشن، ترالی اورژانس، اتاق ایزوله تنفسی(دارای سه در مجزا که در موارد بیمارانی که ایزوله تنفسی می‌باشند استفاده می‌شود).