بخش جراحی١

بازگشت

 

—      بخش جراحی درطبقه اول بیمارستان ودرمجاورت اتاق عمل قرار گرفته ومراجعین محترم می توانند با دنبال کردن خط نشانه سبزرنگ که ازطبقه همکف بیمارستان تا ابتدای بخش جراحی امتداد دارد  به این بخش مراجعه نمایند.

—      نماي فيزيكي بخش : شامل 2 سالن ،9 اتاق بیمار ، اتاق کارپرستاری،انبار

—      سرویس های بهداشتی بیماران وپرسنل،ایستگاه پرستاری،اتاق کارخدمات می باشد.

—      دارای 19 تخت فعال می باشد . و 12پزشک متخصص جراحی زنان و زايمان در این بخش فعالیت می نمایند .

 

تجهیزات بخش شامل:  

        دی سی شوک

        پمپ انفوزیون

        پالس اکسیمتری

        EKG

        وارمر نوزاد

        ساکشن سانترال

        اکسیژن سانترال

        ترالی اورژانس

        تخت احیای نوزاد