جمعه ٠٢ مهر ١٤٠٠
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
روابط عمومی
سايتهای مرتبط
ترغیب شیرخوار به گرفتن پستان مادر

کلید تشویق و ترغیب شیر خوار به شیر خوردن از پستان, مادر صبر و پشتکار مادر و توجه خاص به وضعیت صحیح شیردهی و چفت کردن مناسب دهان بچه به پستان میباشد.

وقتی که مادر شیرخوار را در وضعیت مناسب قرار میدهد, لازم است دقت کند که دهانش مستقیما روبروی پستان باشد.بدن بچه را به خوبی حمایت کند و سر و شانه و لگن او را در یک خط مستقیم نگه دارد.

بعضی از شیرخواران موقع خواب رفتن و یا بلافاصله قبل از بیدار شدن شیر میخورند. لذا مادر موقع خواب به وی شیر دهد.

مادر شیر دادن در وضعیتهای مختلف (در ماشین یا در بغل مادر حین راه رفتن)را امتحان کند.

اگر شیر خوردن از یک پستان را ترجیح میدهد ابتدا باید از همان پستان شیر داده شودو پس از برقراری رفلکس جهش شیر بدون تغییر وضعیت بدن, شیر خوار وی را به زیر پستان دیگر بلغزاند.

اگر شیرخوار سعی در گرفتن پستان میکند, ولی انرا رها میکند مادر میتواند با قطره چکان شیر دوشیده را روی پستانس بریزد تا بصورت قطره وارد دهان بچه شود.این کار ممکن است او را آرام و چسبیده به چستان نگه دارد تا به مکیدن ادامه دهد.

بچه هایی که از شیشه شیر میخورند انتظار دارند که شیر فورا و مداوم جریان داشته باشد, لذا پیشنهاد میشود مادر قبل از راه افتادن و رگ کردن شیر مقداری از شیر  خود را در دهان بچه بدوشد و سپس پستانش را در دهان بچه بگذارد بطوریکه شیر خوار یک پاداش آنی از کوشش خود بگیرد.

وقتی شیرخوار پستان را نمیگیرد, به بعضی مادران به اشتباه گفته میشود به بچه هیچ شیر دیگری ندهد تا به حد کافی گرسنه بماند ان وقت پستان را میگیرد.این روش درست نیست چون شیز خوار ممکن است در خطر کم ابی و سوء تغذیه قرار گیرد و ضعیفتر شودو دیگر قادر به گرفتن پستان نخواهد بود.

از طرف  دیگر مادر نیز از عدم دریافت شیر کافی توسط فرزندش نگران است و لازم است به او اطمینان داده شود که میتواند برای دادن شیر دوشیده خود با خیال راحت از فنجان, قاشق, سرنگ, قطره چکان استفاده کند و به شیر خوار فرصت دهد تا دوباره به  مکیدن از پستان مادر علاقه مند شودو هم از مادر خواهش شودکه با تخلیه کامل پستان را که چرب تر است به شیر خوار خود بدهد و با دوشیدن مککر و کامل سینه از کاهش حجم شیر خود جلوگیری نماید.

علائم ناکافی بودن شیر مادر

1- کاهش وزن بیش از 10-7 در صد وزن بدن در 2 هفته اول تولد

2-اگر نوزاد ظرف 2 هفته اول عمر به وزن تولد باز نگشته باشد.

3-بعد از اولین ادرار نوزاد در 24 ساعت بعدی دفع ادرار نداشته باشد.

4- از روز 4 به بعد کمتر از 6 بار ادرار در 24 ساعت داسته باشد.

5- وجود بلورهای اوره بصورت لکه های صورتی در پوشک نوزاد بعد از روز سوم تولد

6- اگر مدفوع نوزاد ته انتهای هفته اول به رنگ زرد شیری تبدیل نشود.

7- منحنی رشد وزنی صاف یا شیب صعودی کمتر یا کاهش وزن توجیه نشده  بعد از 3 ماهگی