رسالت بيمارستان

رسالت بیمارستان :

مرکز اموزشی درمانی شهیدان مبینی سبزوار با بهره مندی از کادر پزشکی تخصصی و فوق تخصصی مجرب و پرسنل متعهد ضمن آموزش دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی و پژوهش در امر سلامت، به ارائه خدمات تشخیصی و درمانی  در حوزه زنان و زایمان و نوزادان می پردازد.

چشم انداز :

ما برانيم که:

با استعانت از خداوند متعال و با اتكا به سرمایه انسانی كارآمد و استفاده بهینه از فن آوری روزو تلاش گروهی کارکنان و جهت تحقق اهداف دانشگاه ، در   5 سال آینده  )1401-1396) از لحاظ عملكــــردی با كيفيت ترين و ايمن ترين  مركز آموزشي درماني و به عنوان مرکز پژوهشی برتر در سطح استان خراسان رضوی باشیم .