تماس باما
تماس باما
 ردیف  سمت  داخلی  شماره مستقیم  نمابر  رایانامه
 1  معاونت درمان  1014  0571-4001014  0571-4001014  Darman@medsab.ac.ir
 2  واحدبیماریهای خاص  1025  0571-4001025 0571-4001014 khas.medsab@gmail.com
 3  روابط عمومی  1005  0571-4001005 0571-4001013  webda.sabzevar@gmail.com

 

آدرس:سبزوار-خیابان اسدآبادی-سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی-طبقه سوم-معاونت درمان-واحدبیماریهای خاص کدپستی:9613873119