بخش سوانح وجراحي ارتوپدي

 

بخش ارتوپدي بيمارستان امداد شهيددكتر بهشتي سبزوار شامل30 تخت و7 اتاق مي باشد .اتاق 7 بعنوان اتاق ايزوله وشامل 2 تخت است .

سرویس دستشویی و حمام مستقل دارد واتاق های  يك الي 5 هر كدام شامل 5 تخت مي باشد . اتاق شش 3 تخته میباشد.بيماران  به دو صورت الكتيو ( معرفي از مطب يا درمانگاه ) واورژانسي بستري مي شوند . تهيه پروتز يا ست و هزينه بيمارستان  جهت بيماران تصادفي يا واژگوني با معرفي از پاسگاه  ( داشتن كروكي ) رايگان مي باشد وانجام اعمال جراحي ارتوپدي در بيماران غير تصادفي منوط به تهيه پروتز توسط ارباب رجوع است وهزينه بيمارستان با ارائه بيمه يا معرفي جهت بيمه ايرانيان ونهايتا" هزينه آزاد  صورت مي گيرد

 

  در بخش ارتوپدي امدادي درحال حاضر پنج متخصص ارتوپدي درحال فعاليت وخدمات رساني هستند ازابتدای برج11یک متخصص کم میشود (دکتر سیدی)كه گاها"رزيدنتهاي ارتوپدي به صورت طرحهاي 2 روزه از معاونت درمان به بخش ارتوپدي معرفي مي شوند

 

 در شيفت صبح 4 پرستارو 1سرپرستار  ، 1 منشي جمعا"6 نفر در حال خدمت رساني مي باشند

 

درشیفت عصر3نفروشیفت شب نیز3نفر پرستار دربخش حضور دارندودرصورت کم بودن آماربخش 1پرستار آف میشود به ازای هر8 بیمار 1پرستاردرنظرگرفته میشود.

 نيروهاي خدماتي فعال در بخش تحت نظر شركت "محاسبات برتر" مي باشند . در شيفت صبح 2 نفر ، شيفت عصر 2نفر و شيفت شب نيز 2 نفر ارائه خدمات مي كنند كه نيروي كمكي(درشیفت شب وشیفت صبح 1 نفردرنظرگرفته میشود که زیرنظر سوپروایزر انجام وظیفه میکند) نيز به آنها اضافه مي شود.

 

ميانگين متوسط اعمال جراحي ارتوپدي ماهيانه 574 مورد است . متوسط ميانگين تخت روز اشغال ماهيانه 784 درماه مي باشد . آمارمربوط به شش ماهه اول سال98 میباشد..

 

 ميانگين درصد اشغال تخت ماهيانه حدود 87% درصد است ميانگين بستري بيماران در بخش 333 نفر درماه است .

 

توجهات خاص در مورد  بخش هاي جراحي

 

توجه 1: تختهاي موجود در بخشهاي جراحي براي بيماران اورژانسي و الكتيو تقسيم شده است و در صورتي كه بيماران اورژانسي زياد باشند تختهايي كه براي بيماران الكتيو در نظر گرفته شده به بيماران اورژانسي اختصاص داده مي شود . بيماراني كه مي خواهند بصورت الكتيو تحت عمل  جراحي قرار بگيرند حتماً بايد از جراح خود معرفي نامه داشته باشند و جراح بر اساس نوبت عملي كه در اتاق عمل دارد به بيماران خود معرفي نامه بستري مي دهد . در صورتي كه تختهاي موجود در اين بخشها توسط بيماران اورژانسي اشغال شده باشد ،‌ بيماران الكتيو بستري نخواهند شد .

 

توجه 2 :در اين بخشها هر اتاق تلفن مجزاي همان اتاق را دارد كه شماره داخلي آن بر روي درب  درج شده است و همراهان بيمار مي توانند با تماس گرفتن با بيمارستان از اپراتور بخواهند تا تلفن مربوطه را به اتاق مورد نظرشان وصل كند .

 

توجه 3 :ملاقات از بيماران بخشهاي بيمارستان روزهای زوج(شنبه-دوشنبه-چهارشنبه-جمعه) از ساعت 14:30 تا 15:30 مي باشد . 

 

توجه 4 :كارت همراهي بيمار با نظر مسئول بخش معمولاً براي بيماران بالای60  و زیر10 سال و بيماران بدحال از نظر پزشك و پرستار منظور مي گردد . اسامي همراهان بيمار در شیفت صبح توسط منشي بخش هر روز ثبت سیستم HIS  میشود . پس از دريافت اين كارت همراهان اجازه دارند از ساعت10 به بعد به بخش مربوطه مراجعه كرده و در بالين بيمار خود بمانندو بدون درنظرگرفتن تغذیه برای همراه بیمارتامین میکند

 

ضمناً فقط همراهان اطفال مي توانند در شيفت صبح بر بالين بيمار خود بمانند وبیماران بدحال .

 

 توجه 5 :در شيفت صبح هر اتاق پرستار و خدمه مخصوص خود را دارد كه كارهاي اين اتاقها توسط آنها انجام مي گيرد ولي در شيفت عصر و شب كه تعداد نيروها كمتر است توسط پرستاران همگن  ( بيماران خانم توسط  پرستارخانم و بيماران آقا توسط پرستاران آقا ) صورت مي گيرد.درشیفت صبح/عصر وشب برای بیماران پرستار مشخص میگردد وکارهای بیمار توسط پرستار مربوطه انجام میشود

 

 توجه 6 : ساعات توزيع صبحانه از ساعت 5:30 تا 6  صبح و نهار از ساعت 12 تا 13 و شام ازساعت 18 تا 18:30 مي باشد.

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب