بخش اورژانس

 

سرپرستار: مهدی بخشی

ارزشیابی: درجه یک

محل بخش: در ابتدای ورودی بیمارستان

شماره داخلی: 7207،-7208  ،- 7209

تعداد پرسنل: صبح 9 نفر،عصر 6 نفر وشب 5 نفر، 1 نیروی کمکی تریاژ

( 17-24) و 2 نیروی کمکی شب (24-19)

تعداد پزشکان: 6 نفر ( در ھر شیفت یک نفر )

ویزیت:  شبانه روزی

تعداد خدمات: صبح 2 نفر  و 1 نفر کمکی (17-10) در درمانگاه اورژانس و 1 نفر در درمانگاه تخصصی، عصر دو نفر و 1 نفر کمکی (24-17) و شب 2نفر

منشی بخش: شیفت صبح 3 نفر

عصر 2 نفر

شب 2 نفر

کمکی 1 نفر (23-17)

 

 

 

قسمت های بخش اورژانس شامل:  

·        اتاق احیای قلبی و ریوی با تجهیزات

·        اتاق پزشک مقیم (دارای تخت و وسایل کامل معاینه)

·        اتاق پذیرش سرپایی

·        اتاق جراحی سرپایی با تجهیزات

·        اتاق کار

·        محوطه اصلی اورژانس یا سالن رسیدگی سریع  با چهار تخت

·        اتاق کثیف (اتاق شستشو و ضدعفونی تجهیزات)

·        اتاق تمیز (اتاق پکینگ ست های بخیه و پانسمان)

·        اتاق تریاژ

·        اتاق ایزوله

·        آزمایشگاه و رادیولوژی در دسترس و مشرف به سالن انتظار

·        اتاق تعویض پانسمان 

·        سالن تحت نظر با هشت تخت و 2 تخت ایزوله

·        سالن انتظار

 

تعداد تختها: 

 4 تخت در محوطه اورژانس برای مداوای بیماران  سرپایی، یک تخت احیای قلبی و ریوی، 8 تخت در اتاق تحت نظر، یک تخت در اتاق پانسمان و یک  تخت در اتاق تریاژ و 2 تخت در اتاق عمل سرپایی و 2 تخت ایزوله.

 

تجهیزات اورژانس شامل: 

دستگاه نوار قلب، مانیتورینگ قلبی-ریوی ثابت 7عدد، مانیتورینگ قلبی-ریوی پرتابل 2عدد، ساکشن 2عدد، ترالی اورژانس 2عدد، پالس اکسیمتری ، دی سی شوک 2عدد ، چهار پایه سرم، کپسول اکسیژن، ونتیلاتور پرتابل پیش بیمارستانی 3 عدد،  دستگاه سونوگرافی، دستگاه بیهوشی، تخت بستری 8 عدد، چراغ سیالتیک ثابت .

            

پذیرش بیماران در بخش اورژانس: 

به دو حالت سرپایی و تحت نظر صورت می گیرد.

 

پذیرش بیماران تصادفی در بخش اورژانس: 

در صورت مراجعه شخصی تمام هزینه ها از بیماربه صورت آزاد اخذ میگردد، با آوردن کروکی از کلانتری محل تصادف، تمام خدمات بدون اخذ هزینه صورت خواهد گرفت.

درمانگاه تخصصی بخش اورژانس: 

  درمانگاه تخصصی بخش اورژانس هر روزه بجزجمعه هادر شیفت کاری صبح یا عصر فعال می باشد. 

  امکانات رفاهی جهت بیماران: 

  امکانات رفاهی جهت بیماران ترومایی و تصادفی و   همراهیان بیمار شامل موارد ذیل است:

 آب سرد کن، کولر، شوفاژ، تهویه مناسب، کارت و بروشور و پمفلت آموزشی، مفاتیح و جانماز و تسبیح، سنگ تیمم، ساعت، زنگ احضار پرستار، پاراوان، چهار پایه زیر تخت و سرویس بهداشتی موجود است. سرویس بهداشتی دارای توالت فرنگی، با دستگیره ایمنی و پایه آویز سرم بیمار میباشد . 

جهت بیمارانی که استراحت مطلق می باشند، لگن و ظرف مخصوص ادرار توسط خدمات به بیماران داده میشود. بوفه جهت خرید مایحتاج بیماران درقسمت ورودی بیمارستان لحاظ شده است . 

 همراهیان بیماران بستری برای استراحت پس از هماهنگی با مدیریت بیمارستان به همراه سرا ی بیمارستان معرفی می شوند.