بخش اورژانس

 

سرپرستار: مهدی بخشی

ارزشیابی: درجه یک

محل بخش: در ابتدای ورودی بیمارستان

شماره داخلی: ٢٠٧ ،-٢٠٨  ،- ٢٠٩

تعداد پرسنل: صبح 7 نفر،عصر 5 نفر وشب ۴ نفر، دو نیروی کمکی عصر( 22-17) و شب (24-19)

تعداد پزشکان: 6 نفر ( در ھر شیفت یک نفر )

ویزیت:  شبانه روزی

تعداد خدمات: صبح ٣ نفر در درمانگاه اورژانس و 1 نفر در درمانگاه تخصصی، عصر دو نفر و شب دونفر

منشی بخش: هرشیفت 2 نفر

 

 

قسمت های بخش اورژانس شامل:  

·        اتاق احیای قلبی و ریوی با تجهیزات

·        اتاق پزشک مقیم (دارای تخت و وسایل کامل معاینه)

·        اتاق پذیرش سرپایی

·        اتاق جراحی سرپایی با تجهیزات

·        اتاق کار

·        محوطه اصلی اورژانس یا سالن رسیدگی سریع  با چهار تخت

·        اتاق کثیف (اتاق شستشو و ضدعفونی تجهیزات)

·        اتاق تمیز (اتاق پکینگ ست های بخیه و پانسمان)

·        اتاق تریاژ

·        اتاق ایزوله

·        آزمایشگاه و رادیولوژی در دسترس و مشرف به سالن انتظار

·        اتاق تعویض پانسمان 

·        سالن تحت نظر با هشت تخت

·        سالن انتظار

 

تعداد تختها: 

 4 تخت در محوطه اورژانس برای مداوای بیماران  سرپایی، یک تخت احیای قلبی و ریوی، 8 تخت در اتاق تحت نظر، یک تخت در اتاق پانسمان و یک  تخت در اتاق تریاژ 

 

تجهیزات اورژانس شامل: 

دستگاه نوار قلب، مانیتورینگ قلبی-ریوی ثابت 7عدد، مایتورینگ قلبی-ریوی پرتابل 2عدد، ساکشن 2عدد، ترالی اورژانس 2عدد، پالس اکسیمتری ، دی سی شوک 2عدد ، چهار پایه سرم، کپسول اکسیژن، ونتیلاتور پرتابل پیش بیمارستانی 2عدد، ونتیلاتور ثابت و دستگاه سونوگرافی، دستگاه بیهوشی، تخت بستری 8 عدد، چراغ سیالتیک ثابت و پرتابل

            

پذیرش بیماران در بخش اورژانس: 

به دو حالت سرپایی و تحت نظر صورت می گیرد.

 

پذیرش بیماران تصادفی در بخش اورژانس: 

در صورت مراجعه شخصی تمام هزینهها از بیماربه صورت آزاد اخذ میگردد، با آوردن کروکی از کلانتری محل تصادف، تمام خدمات بدون اخذ هزینه صورت خواهد گرفت.

درمانگاه تخصصی بخش اورژانس: 

  درمانگاه تخصصی بخش اورژانس هر روزه بجز   جمعههادر شیفت کاری صبح یا عصر فعال می باشد. 

  امکانات رفاهی جهت بیماران: 

  امکانات رفاهی جهت بیماران ترومایی و تصادفی و   همراهیان بیمار شامل موارد ذیل است:

 آب سرد کن، کولر، شوفاژ، تهویه مناسب، کارت و بروشور و پمفلت آموزشی، مفاتیح و جانماز و تسبیح، سنگ تیمم، ساعت، زنگ احضار پرستار، پاراوان، چهار پایه زیر تخت و سرویس بهداشتی موجود است. سرویس بهداشتی دارای توالت فرنگی، با دستگیره ایمنی و پایه آویز سرم بیمار میباشد . 

جهت بیمارانی که استراحت مطلق می باشند، لگن و ظرف مخصوص ادرار توسط خدمات به بیماران داده میشود. بوفه جهت خرید مایحتاج بیماران درقسمت ورودی بیمارستان لحاظ شده است . 

  همراهیان بیماران برای استراحت پس از هماهنگی با   مدیریت بیمارستان به مدارس تعیین شده جهت  اسکان معرفی میشوند.

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب