• کليه بيماران مي توانند با استفاده از كد ملي خود و با تماس با سامانه تلفن گوياي بيمارستان به شماره 41448در  راس ساعت 12ظهر اقدام  رزرو وقت نمايند.
  • این سامانه با در اختيار داشتن 60خط مستقل پاسخگوي نياز بيماران محترم مي باشد.
  • شماره درمانگاه :  44640115 الی 20 داخلی 291
  • نصب نرم افزار و اخذ نوبت :  paziresh 24

برنامه هفتگی درمانگاه ها
  جراح ارتوپدی جراح عمومی اعصاب و ستون فقرات
 
شنبه دکتر آنکال
دکتر منشیان دکتر صنعی
 
یکشنبه دکتر علی محمدی
دکتر امامی  دکتر اسماعیل نیا
 
دو شنبه دکتر رضایی دکتر خواجه دکتر صنعی
 
سه شنبه دکتر غنی زاده دکتر قاسم زاده دکتر صنعی
 
چهارشنبه دکتر میر حمیدی دکتر علوی زاده
دکتر صنعی
 
پنج شنبه دکتر بیدخوری دکتر علوی زاده  اسماعیل نیا
 
جمعه - -    

*در تمامي ايام نوروز درمانگاه ارتوپدي جهت بيماران اورژانسي در شيفت صبح فعال ميباشد.در صورت نياز،مستقيما" به اورژانس مراجعه و نوبت اورژانسي خود را از مسوول اورژانس دريافت نماييد.


 


 

برنامه کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی

*ساعات کاری کلینیک ویژه همه روزه از ساعت 16 تا 20میباشد(بجز روزهای تعطیل)

 


روزهای هفته جراحی عمومی جراحی ارتوپدی اعصاب و ستون فقرات
شنبه دکتر منشیان  دکتر میر حمیدی دکتر صنعی
یکشنبه دکتر امامی
 دکتر میر حمیدی دکتر صنعی
دوشنبه دکتر خواجه
دکتر صنعی
سه شنبه دکتر منشیان  دکتر میر حمیدی دکتر صنعی
چهارشنبه دکتر علوی زاده
دکتر صنعی
پنج شنبه دکتر آنکال  دکتر میر حمیدی دکتر صنعی
جمعه - - -


جستجوی پیشرفته   جستجوی وب