خدمات تصويربرداري دولتي

شهرستان نام مركز خدمات قابل ارائه
آدرس تلفن
سبزوار بيمارستان محمد واسعي ام آرآي-سي تي اسكن اسپيرال-راديولوژي-ماموگرافي -سونوگرافي كالرداپلر-سنگ شكن بلوار توحيد شهر 0571-2651300-20
سبزوار بيمارستان امدادشهيد بهشتي سي تي اسكن 16 اسلايس-راديولوژي-سونوگرافي كالر داپلر خيابان رازي 0571-2640115-20
سبزوار بيمارستان شهيدان مبيني راديولوژي-سونوگرافي كالر داپلر خيابان كاشفي 0571-2238100
جوين(نقاب) بيمارستان قمر بني هاشم راديولوژي-سونوگرافي كالر داپلر جاده كارخانه قند جوين 0572-5222882
جغتاي بيمارستان ولي عصر(عج) راديولوژي-سونوگرافي كالر داپلر بلوار پاسداران 0572-5623816