درباره دانشگاه

تاریخچه دانشگاه :

قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی و در سال 1353 فعالیت در زمینه تربیت نیروی جهت نظام سلامت  با تاسیس آموزشگاه بهیاری در شهرستان سبزوار آغاز گردید . سپس در سال 1365  با پذیرش دانشجو در رشته پرستاری و مامائی آموزشگاه بهیاری به دانشکده پرستاری مامائی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد تبدیل گردید .

باتصویب قانون ادغام دانشگاهها و دانشکده های پزشکی در وزارت بهداشت درمان زمینه تاسیس دانشکده علوم پزشکی سبزوار فراهم گردید و در نیمه دوم سال  1374 این دانشکده از وابستگی به دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیرون آمدو بصورت مستقل به نام دانشکده علوم پزشکی سبزوار به فعالیت خود ادامه داد .

این روند ادامه داشت تا اینکه با تلاش ها و پیگیری های مستمر نهایتا در هفتم اردیبشت ماه سال 1387 طی حکمی از سوی مقام عالی وزارت دانشکده مذکور به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار ارتقا یافت .

 

اهداف و وظایف اساسی دانشگاه عبارتند از :

تامین ، حفظ و ارتقا سلامت جامعه از طریق :

-  پرورش استعدادها با آموزش و پژوهش علمی و ترویج علوم پزشکی و پیراپزشکی بمنظور کمک به تامین نیروی انسانی مورد نیاز کشور در زمینه های مر بوطه

-  فراهم آوری تسهیلات  و ایجاد امکانات  تحقیقاتی و پژوهشی در راستای تولید علم و افزایش توان علمی جامعه  در رابطه با حل مسائل و معضلات بهداشتی و درمانی

-  گسترش و بهبود امکانات بهداشتی درمانی و دسترسی سهل و سریع  جامعه به خدمات بهداشتی درمانی

1353 :  آموزشکده بهیاری

1365 :  دانشکده پرستاری

1370 :  استقلال دانشکده از مشهد

1387 :  ارتقاء به دانشگاه


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشانی: سبزوار - خیابان اسدآبادی - سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - تلفن : 44011000 - 051 - ایمیل: info@medsab.ac.ir