دسترسی سریع
چهارشنبه ٠٩ آذر ١٤٠١

شرح وظايف عمومي وتخصصي كادر پرستاري

شرح وظایف عمومی :

شرح وظایف تخصصی پرستار در :

بخش فوریت های پزشکی

شرح وظایف مدیریتی :

   دانلود : کشیدن دسیله شریانی و هموستاز در بخش آنژیوگرافی وظیفه پرستار نیست           حجم فایل 150 KB