مادران پس از ترخیص با توجه به بیماری مورد نظر فایل های زیر را مطالعه نمایند.

   دانلود : تهدید_به_سقط.pdf           حجم فایل 97 KB
   دانلود : تهوع_و_استفراغ_حاملگی_(هیپرآمیزیز).pdf           حجم فایل 112 KB
   دانلود : خونریزی_بعد_از_زایمان.pdf           حجم فایل 102 KB
   دانلود : دیابت_در_بارداری.pdf           حجم فایل 105 KB
   دانلود : زایمان_زودرس(پره_ترم_لیبر).pdf           حجم فایل 108 KB
   دانلود : زایمان_زودرس.pdf           حجم فایل 101 KB
   دانلود : زایمان_طبیعی.pdf           حجم فایل 150 KB
   دانلود : سرکلاژ.pdf           حجم فایل 99 KB
   دانلود : سزارین.pdf           حجم فایل 99 KB
   دانلود : سقط_فراموش_شده.pdf           حجم فایل 99 KB
   دانلود : کورتاژ.pdf           حجم فایل 101 KB
   دانلود : مسمومیت_بارداری.pdf           حجم فایل 103 KB
   دانلود : کاهش_حرکات_جنین.pdf           حجم فایل 102 KB
   دانلود : عفونت_مجاری_ادراری_در_دوران_بارداری.pdf           حجم فایل 105 KB
   دانلود : سقط.pdf           حجم فایل 98 KB
   دانلود : تست_تحریکی_اکسی_توسین_(OCT).pdf           حجم فایل 108 KB
   دانلود : تست_بدون_استرس_(NST).pdf           حجم فایل 106 KB