چهارشنبه ٠٦ مهر ١٤٠١

فایل های آموزشی مربوط به کشاورزی

 

برای دانلود فایل های مورد نظر روی هر کدام کلیک کنید.

   دانلود : دستورالعمل_بهداشت_کشاورزی.pdf           حجم فایل 2601 KB
   دانلود : راهنمای_جامع_بهداشت_کشاورزی_وزارت.pdf           حجم فایل 3517 KB