چهارشنبه ٠٦ مهر ١٤٠١

فایل های آموزشی مربوط به صدا

 

برای دانلود فایل های مورد نظر روی هر کدام کلیک کنید.

   دانلود : نمونه_گزارش_ارزیابی_صدا.docx           حجم فایل 353 KB
   دانلود : نرم_افزار_ارزیابی_صدا.xlsx           حجم فایل 288 KB
   دانلود : راهنمای_کنترل_صدا_وزارت.pdf           حجم فایل 7036 KB
   دانلود : تاثیرات_صدا_بر_سلامتی.pdf           حجم فایل 4186 KB