سه شنبه ١٢ مهر ١٤٠١

فایل های آموزشی مربوط به بازرسی

 

برای دانلود فایل های مورد نظر روی هر کدام کلیک کنید.

   دانلود : راهنمای_بازرسی_وزارت.pdf           حجم فایل 12444 KB
   دانلود : راهنماي_اعلام_نواقص_بهداشت_کار.pdf           حجم فایل 244 KB
   دانلود : bazresie_behdasht_herfei.pdf           حجم فایل 290 KB