سه شنبه ١٢ مهر ١٤٠١

فایل های آموزشی مربوط به ارگونومی

 

برای دانلود فایل های مورد نظر روی هر کدام کلیک کنید.

   دانلود : آئین_نامه_بهداشتی_حمل_دستی_بار.pdf           حجم فایل 178 KB
   دانلود : راهنمای_جامع_ارزیابی_ارگونومی_وزارت.pdf           حجم فایل 1465 KB
   دانلود : راهنمای_ارزیابی_ارگونومی_در_محیط_کار.pdf           حجم فایل 8407 KB
   دانلود : نوبت_کاری.pdf           حجم فایل 786 KB