دسترسی سریع
پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١

مدیر منابع انسانی:

آقای مسلم خوش اخلاق

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی آموزشی

آدرس: سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - طبقه اول

شماره تماس: 05144011036

فکس: 05144238012