درمانگاه زنانواحد درمانگاه تخصصی زنان


درمانگاه تخصصی زنان همه روزه در شیفت صبح به جز روزهای تعطیل با حضور متخصصین زنان و زایمان در طبقه همکف بیمارستان دایر می باشد.

برنامه پزشکان درمانگاه در سایت بیمارستان و همچنین بر روی برد همان محل نصب می باشد.

 بیماران محترم می توانند جهت اخذ نوبت از طریق سایت پذیرش 24، تلفن گویای 41448 و یا نصب اپلیکیشن نوبت دهی پذیرش 24 از کافه بازار جهت ویزیت متخصص نوبت گرفته و پس از پرداخت تعرفه معین شده در واحد صندوق و ارائه قبض به منشی درمانگاه خدمت مورد نظر را دریافت نمایند.

زمان های ویزیت تقریبی می باشد و امکان تاخیر و تعجیل در زمان داده شده وجود دارد.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه این مرکز آموزشی نیز می باشد حضور دانشجویان پزشکی و  پیراپزشکی در درمانگاه بیمارستان اجتناب ناپذیر می باشد.