چهارشنبه ٠٦ مهر ١٤٠١

 

برگزاری هفته ملی سلامت مردان ایران(سما) دراولین هفته اسفند ماه هرسال فرصت مناسبی برای جلب نظر سیاستگذاران ،تصمیم سازان حوزه بهداشت وسلامت،عموم مردم ومردان جامعه به اهمیت موضوع واطلاع رسانی وحساس سازی جامعه ودولت درخصوص توجه به سلامت مردان درخانواده وجمعیت است

  

       "مشارکت مردان ،واکسیناسیون حداکثری کرونا ،محافظت جمعی"

        هفته ملی سلامت مردان گرامی باد


   دانلود : هفته_سلامت_مردان1400.pdf           حجم فایل 859 KB