دسترسی سریع
پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١

مهندس جوادایوسفی

کارشناس فناوری اطلاعات

تحصیلات : فوق لیسانس کامپیوتر

آدرس: سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - طبقه اول