دسترسی سریع
شنبه ١٣ خرداد ١٤٠٢

خانم مریم دولت آبادی

کارشناس مهندسی سیستم ها و فرآیندها

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت دولتی، گرایش نیروی انسانی

آدرس: سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - طبقه اول

شماره تماس : 05144011093